English version
Nieuws    Agenda    Foto's
Twitter    Facebook    Istagram    YouTube    RSS-feed  


  


ONDERNEMERSVERENIGING

 


Voor het westelijke deel van de Reguliersdwarsstraat werd in 2011 de Ondernemersvereniging Reguliersdwarsstraat (OV RGLRS) opgericht.

Deze ondernemersvereniging is met ingang van 2015 vervangen door de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) Reguliersdwarsstraat, waar ook de Sint Jorisstraat en Geelvinckssteeg onder vallen.

Het gebied van deze BIZ is in juni 2016 omgedoopt tot Secret Village.

Contactpersoon:
- Ilse Vis, straatmanager
E-mail: ilsevis@gmail.com
Telefoon: 06-46 37 59 34

Website: www.secretvillage.amsterdam

Netwerken: Facebook - Twitter - Instagram




Het oostelijke deel van de Reguliersdwarsstraat viel voorheen onder de Stichting Ondernemers Rembrandtplein en Omgeving.

Van de in 2015 ingestelde BIZ-vereniging voor Rembrandtplein & Thorbeckeplein maakt dit stuk van de Reguliers echter geen deel meer uit.

Het gebied van deze BIZ is in april 2017 omgedoopt tot Rembrandt District.

Contactpersoon:
- John Schraven, plein- en straatmanager
E-mail: john@rembrandtdistrict.nl
Telefoon: 06-53 40 30 03

Website: www.rembrandtplein.com

Netwerken: Facebook - Twitter - Instagram




Deze website, Reguliers.net, is onafhankelijk en niet aan één van deze ondernemersverenigingen gelieerd.











Reguliers.net © 2007/2014
Disclaimer/Cookies
Contact
.