Nieuws     Agenda     Foto's
Twitter    Facebook    Instagram    RSS-feed   


  NIEUWS - 5 juli 2016

Secret Village als voorbeeld voor groene en duurzame steden

Vorige week donderdagmiddag vond in de Reguliersdwarsstraat een symposium plaats over hoe Secret Village als voorbeeld kan dienen voor vergroening en verduurzaming van straten en steden.
Flyer van het symposium over Secret Village


Het symposium werd in restaurant-bar La Cage geopend door Eward Koning, voorzitter van de BIZ-vereniging Reguliersdwarsstraat. Vervolgens was het woord aan Tanja van der Knoop, die sinds oktober vorig jaar, en volgens eigen zeggen even ambitieus als eigenwijs, aan de slag is gegaan om het westelijke deel van de straat om te vormen tot een duurzame en groene oase onder de naam Secret Village.

Het opfrissen en rebranden van de Reguliersdwarsstraat was nodig omdat, afgezien van de individuele zaken, de straat zelf er volgens haar verloederd bijlag. In nauwe samenwerking met het stadsdeel c.q. de gemeente wordt nu niet alleen hard gewerkt aan intensieve vergroening en verduurzaming, maar ook aan "schoon, heel en veilig".

Wat betreft het aspect veiligheid, onder meer van belang voor de functie van de straat als "tolerante huiskamer" voor de homogemeenschap, werd opgemerkt dat er nauwelijks politie in de straat te zien was, maar dat er overleg op gang gebracht is waardoor er nu al meer agenten aanwezig zijn.

Tanja van der Knoop stelde vast dat wat als een vijfjarenplan bedacht was, nu al binnen een half jaar grotendeels gerealiseerd is. Ze verwacht dat de groene aankleding de straat dermate aantrekkelijker maakt, dat het de ondernemers een omzetstijging van minstens 30% zal kunnen opleveren.
Tanja van de Knoop (links) en Eward Koning (tweede van rechts)
bij het begin van het symposium achterin La Cage


Experimenteren

De volgende spreker was de voorzitter van de bestuurscommissie van het stadsdeel Centrum, Boudewijn Oranje, die met een verhaal over drones om bedreigde dieren en windmolenparken op zee te monitoren van wel heel ver kwam aanvliegen, maar een connectie met de straat maakte waar het gaat om het toepassen van innovatieve methodes en technieken.

Volgens hem is dat geheel in de traditie van de Amsterdamse handelsgeest en innovativiteit, waarbij experimenteren echter ook betekent dat dingen mogen mislukken - een insteek die overeenkomt met eerdere voorstellen van wethouder Ollongren om overlast door toerisme terug te dringen.

Met betrekking tot de Gay Pride/EuroPride zei Oranje blij te zijn dat in dit deel van de Reguliersdwarsstraat gekozen is om het anders te doen, om een kleiner straatfeestje te organiseren in plaats van een groot evenement, aangezien dat laatste tot steeds meer protest vanuit bewoners leidt.
"Secret Village" met rechts gebouw De Geelvinck


Fietsoverlast

Nog altijd een groot praktisch probleem in de straat zijn de massa's geparkeerde fietsen (en de nog meer ruimte innemende scooters). Als idee om daar wat tegen te doen werd valet-parking geopperd, maar dan dus voor fietsen, al dan niet in combinatie met een streetbitch om ludiek de orde te handhaven.

Volgens een architect die als volgende sprak, zitten fietsen zelfs heel erg in de weg en moet er gekeken worden naar beter openbaar vervoer om dan de rest van de stad voor voetgangers te kunnen reserveren. Een concreet plan voor meer fietsenstallingen kon hij echter nog niet bieden (hoewel gebouw De Geelvinck, waar nu tijdelijk een kunsthandel zit, zich er ogenschijnlijk prima voor zou lenen)


Surprise

Als verrassing van de dag kwam de hovenier die het groen in de straat heeft aangebracht met een skimmiaplant die speciaal is gekweekt voor het vergroenen van steden en daartoe onder meer hufterproof is. De plant werd met champagne gedoopt met de naam "Secret Village":
Doop van de plant "Secret Village" met in het midden
stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje


Na het algemene plenaire gedeelte konden de aanwezigen kiezen tussen een van de drie programma-onderdelen die parallel aan elkaar plaatsvonden in La Cage, Rose's Cantina en A L'Elephant du Congo. Deze sessies hadden als thema's: Verduurzaming, Vergroening en Visie & Economie.


Vergroening

Tijdens de parallelsessie over vergroening kwam eerst Harry Pierik aan het woord. Hij is een tuinontwerper uit Zwolle, die gepassioneerd en gedetailleerd vertelde over zijn eerdere ontwerpen voor openbare ruimtes in Zwolle en vervolgens over de beplanting die in de Reguliersdwarsstraat is aangebracht. Als voorbeeld diende onder meer het High Line-park in New York.
Tuinontwerper Harry Pierik in A L'Elephant du Congo


Aanhakend bij een andere presentatie vertelde hij ook graag enkele grote bomen in de straat gehad te willen hebben, maar dat dat vanwege de vele kabels en buizen in de grond niet haalbaar bleek. Harry Pierik sloot zijn presentatie af met het voordragen van het gedicht Secret Village van de dichter Rodaan al Galidi:

Secret Village

Duizenden haastige
schoenen trappen
op iedere steen
in Amsterdam.

Daarom is elk blad er een hemel
en elke tak
een groene horizon.

Nu zal de lente Secret Village vinden
en er haar gekleurde tent opzetten.

In de Reguliersdwars
zal het groen een eindeloze zin zijn
in het boek van het leven.

Van de Openhartsteeg
is iedere knop een jungle,

In Sint-Joris en de Geelvinck
elke bloem een wolk.


Dat het groen in de straat goed groeit is mede ook te danken aan Tawab, een asielzoeker uit Afghanistan, die vanuit zijn werk als afwasser bij lunchroom Downtown de taak op zich heeft genomen om elke dag de planten in de straat water te geven. Hij werd dan ook geheel terecht in het zonnetje gezet.

Vervolgens kwamen er nog een aantal andere sprekers die korte presentaties hielden rondom het thema groen in de stad. Hoewel hun vindingen of inzichten voor vergroening elders nuttig kunnen zijn, was het niet allemaal toepasbaar op de situatie in de Reguliersdwarsstraat.

Wat omgekeerd ontbrak was aandacht voor de Reguliers als homo-uitgaansstraat, een functie die men zeker wil behouden, maar waarvan niet duidelijk werd hoe dat in verhouding staat tot de vergroening en verduurzaming in het kader van Secret Village. Wel zijn er een reeks subtiele verwijzingen en knipogen naar het homokarakter aangebracht.


Afsluiting

Na afloop van de verschillende sessies konden de aanwezigen terecht bij verschillende standjes met hapjes en drankjes die enkele zaken in de straat verzorgd hadden. Met het wisselvallige weer met zware regenbuien was daar niet heel veel animo voor, maar de bedoeling is dat voortaan regelmatig een dergelijke "Village Borrel" in de straat georganiseerd wordt.


- Website over het symposium: showcasesecretvillage.amsterdam

- Zie ook: Secret Village, Amsterdam Centrum

1 reactie(s)

Door Ellen Wybenga op 7-07-2016 om 0:34 uur:

Verheffers moeten we blijven, verleiders moeten we worden! XD
(Om technische redenen is het tijdelijk niet mogelijk om een reactie te plaatsen)

Reageer:

Meer nieuwsberichten:

- Ook deze zomer weer veilig uitgaan met Dress & Dance

- Koningsdag weer met twee grote straatfeesten gevierd

- Gemeente en politie steunen extra veiligheidsmaatregelen in de straat

- Benefietgala Samen Sterk Tegen Kanker bij BLEND XL

- Twee dragqueens mishandeld; bestaande veiligheidsinitiatieven nog onvoldoende

- De Regulist: een nieuwe krant voor de LHBTI+-gemeenschap

Reguliers.net © 2007/2020
Disclaimer/Cookies
Contact

.