Nieuws     Agenda     Foto's
Twitter    Facebook    Instagram    RSS-feed   


  


Sjoerd Kooistra
 


Beheer

Nadat Sjoerd Kooistra een nieuwe zaak had aangekocht, of liever nog helemaal had laten verbouwen, werd deze kant-en-klaar verhuurd aan een zogeheten pachter. Die hoefde hierdoor zelf niet in de zaak te investeren en kon dus direct aan de slag.

De pachtsom die de pachter moet betalen was daardoor wel hoger als bij andere zaken. Voor de cafe's van Kooistra werden percentages tussen de 20 en 30% van de omzet genoemd. Daarin waren onder andere de huur, het inventaris, de bedrijfsformule en de goodwill (de "goede naam" van de zaak) inbegrepen.


Resultaten

De pachters moesten stipt elke maandagochtend hun kasopbrengsten afdragen en de omzetcijfers doorgeven. Deze werden samengevat in een pachtboekje waarin Kooistra in 1 oogopslag kon zien of alles op tijd betaald was. Was er iets niet in orde, dan kon hij meteen ingrijpen, desnoods door de betreffende pachter direct te ontslaan.

Wie echter zijn werk goed deed en niet teveel geld aan de zaak onttrok, kon het binnen het Kooistra-concern lang volhouden en ook doorstromen naar betere zaken. Zo hebben bijvoorbeeld enkele pachters van de zaken in de Reguliersdwarsstraat eerder al in Groningen voor Kooistra gewerkt.Sjoerd Kooistra met een voormalige pachter
en Miss Windy Mills in de Soho
(foto: www.misswindymills.com)


Pachters

Op bovenstaande wijze had Sjoerd Kooistra via zijn onderneming Plassania naar eigen zeggen 85 (maar achteraf hooguit 50) horecazaken verpacht aan zo'n 60 pachters. Diverse van hen pachtten dus, meestal samen met een compagnon, een aantal zaken tegelijk. In dat laatste geval werd dan voor de afzonderlijke zaken een meewerkend manager aangesteld voor de dagelijkse leiding.

Juridisch gezien werden de verschillende horecazaken niet aan pachters persoonlijk verpacht, maar aan een BV. Aanvankelijk waren dat BV's van de pachter zelf, zoals de AP-EX Horeca Holding BV waarmee sinds 2000 eerst de April en de Exit en later ook de Soho gepacht en gerund werden.


Herstructurering

Hierdoor had de pachter als nadeel dat hij met zijn eigen vermogen het volledige ondernemersrisico liep. Voor Kooistra was het nadeel dat een pachter moeilijk weg te krijgen was wanneer hij eenmaal huurbescherming genoot. Daarom werd een nieuwe structuur bedacht waarin de pachter voortaan "slechts" directeur is van de BV waarmee de een of meer zaken gepacht en gerund worden.

Op deze manier werd voor de exploitatie van April, Exit en Soho in de Reguliersdwarsstraat eind 2004 de Reguliers BV opgericht. Daarvan was de pachter alleen nog de directeur en waren de aandelen in handen van de Gouden Kooi BV, die via zijn nichtje Grietje van der Veen aan Kooistra gelieerd was.
1990-2000

In de Reguliersdwarsstraat werden de April en de Exit van 1990 tot augustus 1996 gepacht door Ernst Verhoeven en zijn compagnon Jan Veenendaal, die in 1994 ook Coffeeshop Downtown erbij kregen.

Deze laatste zaak werd in 1996 verpacht aan Alex Visser en Inez Grondhuis, die een jaar later ook de April en de Exit 'overnamen' en in 1998 de Havana er nog bij kregen. Zij pachtten deze vier zaken tot eind 2000.


2000-2005

Daarna kreeg Downtown weer een eigen pachter in de persoon van Edwin de Vega en werd Mark Schröder de nieuwe pachter van April en Exit. Deze laatste kreeg in 2003 ook de Soho erbij, die aanvankelijk gerund werd door Angelique Schippers en Marcel Rodenburg.

Na het vertrek van Schröder in 2004 werd de exploitatie tijdelijk waargenomen door Martin Nijdam, totdat eind 2005 Sjors Berends als pachter aantrad. Hij was de eerste die dat niet meer op eigen titel deed, maar als directeur van de nieuwe Reguliers BV.


Eenheid

Dat de grote regulierszaken in één hand waren, was niet alleen een juridische en bedrijfseconomische kwestie, maar was ook zichtbaar aan het feit dat logo's en advertenties vaak door hetzelfde bureau werden ontworpen en de homepages van deze zaken van dezelfde makelij waren.

Sinds april 2008 presenteerden de zaken van Reguliers BV zich bovendien met de gezamelijke website www.reguliersonline.nl. Reguliers BV zelf kreeg ook een eigen website onder het adres www.reguliersbv.nlDe portaalwebsite voor de Kooistrazaken
in de Reguliersdwarsstraat uit 2008


In juni 2009 vertrokken Sjors Berends en zijn compagnon en werd de leiding van Reguliers BV overgenomen door Martin Nijdam, die ook al in 2004 de exploitatie van de grote homozaken had waargenomen. Voor de Reguliersdwarsstraat werd in 2009 wel een eigen straatmanager aangesteld, die de managers van de afzonderlijke zaken aanstuurde.


Faillissement

In de loop van 2010 stortte het horeca-imperium van Sjoerd Kooistra langzaam maar zeker in en werden in de Reguliersdwarsstraat achtereenvolgens de Exit, de April, de ARC en de Soho gesloten. Tegelijk met de sluiting van de Soho, op 28 september 2010, werd ook het faillissement van de Reguliers BV uitgesproken.

> vervolg: Opspraak


Reguliers.net © 2007/2020
Disclaimer/Cookies
Contact

.