English   
   Nieuws     Agenda     Foto's
Twitter    Facebook    Instagram    YouTube    RSS-feed   


  


NIEUWS
 


9 februari 2011:

Stadsdeel dringt aan op ondernemersvereniging voor de Reguliersdwarsstraat

De situatie van de Reguliersdwars- straat is gisteravond ter sprake gekomen in de Commissie Algemene Zaken van de Amsterdamse Stadsdeelraad Centrum.

Op de agenda van deze commissievergadering stond de bespreking van de antwoorden (pdf) die het dagelijks bestuur van het stadsdeel in november had gegeven op enkele vragen vanuit de VVD-fractie.

Bij deze vergadering waren ook enkele ondernemers uit de Reguliersdwarsstraat aanwezig en aan het begin kreeg Peter Koop, o.a. initiatiefnemer van deze website, de gelegenheid om mede namens de straat in te spreken.
Hij bracht enkele punten (pdf) in waarmee het stadsdeel herstel van de Reguliersdwarsstraat zou kunnen bevorderen.

Bespreking

De bespreking van het agendapunt Reguliersdwarsstraat werd opgeschoven tot na de pauze en ook liet de VVD weten de inhoudelijke bespreking graag te willen verplaatsen naar de eerstvolgende commissievergadering.

Dit kan dan gecombineerd kan worden met de bespreking van een nieuw initiatiefvoorstel (pdf) van PvdA en VVD met drie concrete actiepunten in het kader van Amsterdam Gay Capital.

Vragen

Nu beperkte het overleg zich daarom tot de vraag of het stadsdeelbestuur wat meer openheid van zaken kon geven over de heropening van de grote homozaken en wat het stadsdeel kan doen om een ondernemersvereniging in de Reguliersdwarsstraat te realiseren.

Antwoorden

Op de eerste vraag antwoordde stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren dat het bestuur wel degelijk de ambitie heeft om de Reguliers weer in ere te herstellen. Daar zijn ook al 2 zogeheten ambtswoninggesprekken over geweest, o.a. met een grote brouwerij erbij, en daar zit volgens haar nu schot in.

Een ondernemersvereniging moet volgens Van Pinxteren in eerste instantie van de ondernemers zelf uit gaan. Vanwege de complexe situatie in de Reguliers en na aandringen vanuit D66 zei ze echter toe dat het stadsdeel daar ook wel een faciliterende rol bij wil spelen.

De stadsdeelvoorzitter benadrukte nog extra het belang van een ondernemersvereniging in de straat, onder andere opdat de gemeente daarmee een goede gesprekspartner krijgt. Dan kan daarmee ook verder worden gesproken over bijv. verruimde openingstijden.^


Meer nieuwsberichten:

- Driedaags straatfeest op komst: Reguliers Celebrates!

- Clubs zijn weer open, coronabeperkingen bijna voorbij

- Nieuwe gaybar geopend in de Korte Reguliersdwarsstraat

- Restaurants en cafés mogen weer open tot 22.00 uur!

- Alle horeca voorlopig weer GESLOTEN + Update

- Horeca voorlopig nog maar tot 17.00 uur open + Update

Reguliers.net © 2007/2020
Disclaimer/Cookies
Contact

.