Nieuws     Agenda     Foto's
Twitter    Facebook    Instagram    RSS-feed   


  


NIEUWS
 


28 december 2010:

Eerste faillissementsverslag Reguliers BV verschenen

Eind vorige maand, op 22 november, verscheen het eerste verslag over het faillissement van Reguliers BV. Deze onderneming exploiteerde sinds eind 2005 April, Exit en Soho en sinds eind 2007 ook ARC, maar werd op 28 september j.l. failliet verklaard.

Het faillissement van Reguliers BV wordt afgewikkeld door curator mr T. Steffens en staat daarmee los van het faillissement van Kooistra's moedermaatschappij Plassania Beheer BV, dat afgewikkeld wordt door curator mr S. Gratama.Logo's van Reguliers BV en
de afzonderlijke zaken


Uit het verslag blijkt dat Reguliers BV op het moment van faillissement twee aandeelhouders had, namelijk Taxus Beheer BV (van Kooistra's boekhouder Henk Wustenfeld) voor 49% en Martin Nijdam voor 51%. Eerder waren alle aandelen van Reguliers BV nog in handen van Gouden Kooi BV, die weer eigendom was van Kooistra's secretaresse en nichtje Grietje van der Veen.

Martin Nijdam werd in juni 2009, na het vertrek van de pachter, benoemd tot directeur van Reguliers BV en daarmee net als in 2004 weer de "interim-pachter" voor de grote Regulierszaken. Tegenover de curator verklaarde hij op verzoek van Sjoerd Kooistra benoemd te zijn om "orde op zaken te stellen" en te saneren.

Als reden voor het faillissement van Reguliers BV verklaarde Nijdam dat de exploitatie "verlieslatend" was en dat er vanuit Plassania geen financiële ondersteuning meer kwam als gevolg van het conflict tussen Kooistra c.q. Plassania en Heineken.

Tot nu toe onbekend gebleven was dat de Soho op 4 augustus, drie dagen voor de Gay Pride, geruisloos door Heineken ontruimd blijkt te zijn, dat wil zeggen dat zij (op papier) Plassania er als huurder uit gezet hebben.
Diezelfde dag heeft Heineken het pand echter meteen opnieuw verhuurd, dit keer rechtstreeks aan Reguliers BV.

Op 23 augustus heeft Martin Nijdam voor de Soho en de ARC de pachtovereenkomsten met Plassania opgezegd. Dit betrof dus niet de panden, maar de goodwill, bedrijfsformule, merknaam, etc.

Na deze opzegging is Nijdam toen op eigen houtje verder gegaan met het exploiteren van deze zaken, de ARC tot 6 september en de Soho nog tot 28 september 2010, de dag dat Reguliers BV failliet verklaard werd.

Voorts blijkt uit het faillissementsverslag dat de fiscus op 17 mei 2010 beslag heeft laten leggen op de inventaris van April, Soho en ARC. Bij de Soho is nogmaals beslag gelegd op 16 september. Dit laatste is een zogeheten bodembeslag, omdat het pand op dat moment door Reguliers van Heineken gehuurd werd (tot 4 augustus werd het door Plassania gehuurd).

Een potentiële koper die geinteresseerd is in de onderneming en de inventaris van de Soho blijkt door de curator te zijn doorverwezen naar de Belastingdienst.

De fiscus blijkt een vordering te hebben van ruim 197.000 euro, 20 andere crediteuren (schuldeisers) hebben op dit moment vorderingen van in totaal 232.000 euro. Alles bij elkaar dus een schuld van zo'n 425.000 euro.

Omdat Reguliers BV de panden huurde en de zaken pachtte, staan daar als enige bezittingen een klein banksaldo, 25.000 euro aan debiteuren (schuldenaren) en 3750 euro als verkoopopbrengst van de drankvoorraad tegenover.

- Het eerste Faillissementsverslag van Reguliers BV (PDF)

Het volgende verslag volgt in maart 2011.
Meer nieuwsberichten:

- Reality Bar is na bijna 30 jaar gesloten + Update

- Café-club Soho viert zijn 25-jarig jubileum!

- Ook deze zomer weer veilig uitgaan met Dress & Dance

- Koningsdag weer met twee grote straatfeesten gevierd

- Gemeente en politie steunen extra veiligheidsmaatregelen in de straat

- Benefietgala Samen Sterk Tegen Kanker bij BLEND XL

Reguliers.net © 2007/2020
Disclaimer/Cookies
Contact

.