Nieuws     Agenda     Foto's
Twitter    Facebook    Instagram    RSS-feed   


  


De terrassen zijn beperkt weer open!


Vanaf 28 april zijn ook in de Reguliersdwarsstraat de terrassen weer open, zij het onder enkele strikte voorwaarden. Hieronder vind je alle nodige informatie (English below).


Terrassen in de Reguliersdwarsstraat
Terrassen in de Reguliersdwarsstraat, juni 2020


Wat zijn de regels?

Vanaf woensdag 19 mei mogen de terrassen open zijn van 6.00 tot 20.00 uur, waarbij de volgende regels gelden:

- Reserveren is verplicht, dit mag vooraf of aan de deur.
- Bij aankomst is er een gezondheidscheck en wordt gevraagd om je te registreren.
- Aan een tafel mogen maximaal 2 personen zitten, tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden.
- Terrasbezoekers blijven zoveel mogelijk zitten en houden 1,5 meter afstand tot andere bezoekers.
- Alleen voor toiletbezoek of om te betalen mag je naar binnen, draag dan een mondkapje.


Welke terrassen zijn open?

Houd er rekening mee dat niet alle terrassen nu al weer open zijn, voor sommige zaken zal dat namelijk nog niet rendabel zijn of is het terras te klein. Raadpleeg daarom eerst de website en/of social media van de betreffende zaak.

Homocafés die hun terras weer geopend hebben zijn bar BLEND, café-club Soho, alsmede de Taboo Bar en de Taboo Kantine. Ook karaokebar Duke of Tokyo heeft zijn terras weer geopend.

Van de restaurants hebben in elk geval Bangkok, Dynasty, Genki en Lion Noir hun terras weer geopend en waarschijnlijk enkele andere zaken ook.


Terrassen in de Reguliersdwarsstraat
Terrassen bij de restaurants, mei 2021


Hoe groot zijn de terrassen?

Net als vorig jaar mogen horecazaken hun terras uitbreiden met onbenutte gedeeltes van de openbare weg. De rijbaan blijft vrij zodat voetgangers elkaar met 1,5 meter afstand kunnen passeren:


De terrassen in het middenstuk van de Reguliersdwarsstraat
De verruimde terrassen in het middenstuk van de Reguliersdwarsstraat in 2020
(klik ter vergroting)


English


Under restrictions, the terraces are open again!Since April 28, the terraces in Reguliersdwarsstraat are open again, although under some strict conditions. Below you will find all the necessary information.


Terraces in Reguliersdwarsstraat
Terraces in Reguliersdwarsstraat, June 2020


Which rules apply?

Since Wednesday, May 19, terraces are allowed to be open from 6.00 to 20.00 hrs. The following rules apply:

- Reservations are required, this can be done in advance or at the door.
- On arrival there is a health check and you will be asked to register.
- A maximum of 2 people may sit at a table, unless people are from the same household.
- Terrace visitors remain seated as much as possible and keep 1.5 meters away from other visitors.
- You are only allowed to go in to visit the toilet or to pay (wear a face mask).


Which terraces are open?

Not all businesses have reopened their terraces yet, for some it will not be profitable or the terrace is simply too small. Before visiting, first check the website and/or social media of the place.

Gay cafés that reopened their terrace are BLEND, café-club Soho as well as the Taboo Bar and the Taboo Kantine. The karaoke bar Duke of Tokyo also reopened its terrace.

Restaurants that have reopened their terrace are Bangkok, Dynasty, Genki, Lion Noir and likely some other places too.


Terraces in Reguliersdwarsstraat
Terraces outside the restaurants, May 2021


How big are the terraces?

Just like last year, bars and restaurants are allowed to expand their terrace with unused parts of the public road. The carriageway remains clear so that pedestrians can pass each other at a distance of 1,5 meters.


The enlarged terraces in the middle part of Reguliersdwarsstraat
The enlarged terraces in the middle part of Reguliersdwarsstraat in 2020
(click to enlarge)Reguliers.net © 2007/2020
Disclaimer/Cookies
Contact

.