English   
   Nieuws     Agenda     Foto's
Twitter    Facebook    Instagram    YouTube    RSS-feed   


  


Horeca en terrassen zijn weer open!


Sinds 1 juni zijn ook in de Reguliersdwarsstraat de horeca en de terrassen weer open!

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn er wel enkele nieuwe regels die nageleefd moeten worden. Hieronder vind je alle nodige informatie (bijgewerkt op 14 aug. 2020).Heropende horeca in de Reguliersdwarsstraat
Heropende horeca in de Reguliersdwarsstraat
(eigen foto)


Terrassen

Voor bezoek aan een terras moet voortaan gereserveerd worden. Dit kan zowel van tevoren als ter plekke aan de deur. Omdat alle gasten aan een tafeltje moeten zitten, is het aantal plaatsen helaas beperkt, dus wees er tijdig bij!

Vanaf 10 augustus zal aan alle bezoekers worden gevraagd of ze hun naam en contactgegevens willen achterlaten. De GGD kan mensen dan informeren als er een besmetting heeft plaatsgevonden.

Op de terrassen moet 1,5 meter afstand worden gehouden tot het personeel en tot elkaar:
- Als je met z'n tweeën bent hoef je geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, ook niet als je niet samenwoont.
- Vanaf drie personen moet je wel weer 1,5 meter afstand houden (tenzij alle personen tot hetzelfde huishouden behoren).

Tot 31 oktober mogen horecazaken hun terras uitbreiden met onbenutte gedeeltes van de openbare weg. De rijbaan blijft vrij zodat voetgangers elkaar met 1,5 meter afstand kunnen passeren:


De terrassen in het middenstuk van de Reguliersdwarsstraat
De verruimde terrassen in het middenstuk van de Reguliersdwarsstraat
(klik ter vergroting)


Bars en cafés

Voor bezoek aan de homocafés en de reguliere bars moet je voortaan reserveren. Dit kan van tevoren of ter plekke aan deur (zie hieronder).

Vanaf 10 augustus zal aan alle bezoekers worden gevraagd of ze hun naam en contactgegevens willen achterlaten. De GGD kan mensen dan informeren als er een besmetting heeft plaatsgevonden.

Voorts geldt dat bezoekers en personeel 1,5 meter afstand moeten houden. Hierdoor kunnen er helaas minder gasten worden binnengelaten.

Homohoreca:

- Bar Blend: reserveren via deze link of aan de deur, mits er plaats is.

- Café Soho: reserveren bij de deur, daar wordt een healthcheck gedaan en vul je je contactgegevens in.

- Taboo Bar: reserveren via Whatsapp of aan de deur, mits er plaats is.

- Taboo Kantine: reserveren via Whatsapp of aan de deur, mits er plaats is.

- Exit Café: reserveren via Whatsapp.

- Reality Bar: nog geen informatie


Verruimd terras bij Bar BLEND
Verruimd terras bij Bar BLEND
(foto: Bar BLEND)

Reguliere horeca:

- Duke of Tokyo: reserveren via de website.

- Roses: reserveren via deze link.

- Hunter's: reserveren bij de deur, daar wordt een healthcheck gedaan.

- Door 74: reserveren per e-mail of telefonisch via 06-34045122.

- De Duivel: opent op vrijdag 12 juni weer.


Nieuwe regels bij Hunter's Grand Café
De nieuwe regels bij Hunter's Grand Café
(eigen foto)


Restaurants

Ook bij de restaurants is reserveren voortaan verplicht. Veel restaurants hadden altijd al een mogelijkheid tot reserveren, dus kijk daarvoor op de website van de zaak waar je heen wil!

Hier geldt eveneens dat zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden moet worden en er dus helaas minder mensen binnen kunnen zitten.

Vanaf 10 augustus moet aan alle bezoekers worden gevraagd of ze hun naam en contactgegevens willen achterlaten. De GGD kan mensen dan informeren als er een besmetting heeft plaatsgevonden.

Bij een reeks van restaurants kan je ook eten afhalen of laten thuisbezorgen; zie daarvoor de apps en websites van de bekende thuisbezorgdiensten.


Verruimde terrassen bij de restaurants
Verruimde terrassen bij de restaurants
(eigen foto)


Coffeeshops

De coffeeshops zijn voorlopig alleen open voor afhalen. Binnen zitten en roken is pas vanaf 1 september 2020 weer toegestaan.


Clubs en discotheken

De clubs en feestcafés blijven in elk geval nog tot 1 september 2020 gesloten en mogelijk zelfs totdat er een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar is.English


Since June 1, the bars, restaurants and terraces in Reguliersdwarsstraat are open again!

In order to prevent the spread of the coronavirus, there are some new rules that must be observed. Below you can find all the necessary information (updated on August 14, 2020).Reopened bars in Reguliersdwarsstraat
Reopened bars in Reguliersdwarsstraat
(own picture)


Terraces

To visit a terrace, you have to make reservation. This can be done in advance or at the door. Because all guests have to sit at a table, the number of places is limited, so be there in time!

As of August 10, all visitors will be asked to leave their name and contact details. The public health service will then be able to inform people when there happens to be an infection.

On the terraces, visitors must keep a distance of 1,5 meters to each other and to the staff:
- Two visitors don't have to stay at 1,5 meters distance, even if you do not live together.
- Three visitors and more do have to keep 1,5 meters distance (unless all people belong to the same household).

Until October 31, bars and restaurants are allowed to expand their terrace with unused parts of the public road. The carriageway remains clear so that pedestrians can pass each other at a distance of 1,5 meters.


The enlarged terraces in the middle part of Reguliersdwarsstraat
The enlarged terraces in the middle part of Reguliersdwarsstraat
(click to enlarge)


Bars en cafés

To visit the gay bars and the regular bars you have to make a reservation. This can be in advance or at the door (see below).

As of August 10, all visitors will be asked to leave their name and contact details. The public health service will then be able to inform people when there happens to be an infection.

Inside and outside the bars, visitors and staff have to keep a distance of 1,5 meters. Unfortunately, this means that fewer guests can be admitted.

Gay bars:

- Bar Blend: reservations via this link or at the door, provided there's a free table.

- Café Soho: reservations at the door, where there will be a healthcheck and you have to provide your contact details.

- Taboo Bar: reservations via Whatsapp or at the door, provided there's a free table.

- Taboo Kantine: reservations via Whatsapp or at the door, provided there's a free table.

- Exit Café: reservations via Whatsapp.

- Reality Bar: no information yet


Expanded terrace at Bar BLEND
Expanded terrace at Bar BLEND
(photo: Bar BLEND)

Regular bars:

- Duke of Tokyo: reservations at the website.

- Roses: reservations via this link.

- Hunter's: reservations at the door, where there will be a healthcheck.

- Door 74: reservations via e-mail or by phone: 06-34045122.

- De Duivel: reopens on Friday, June 12.


New rules at Hunter's Grand Café
New rules at Hunter's Grand Café


Restaurants

At restaurants reservations are now also mandatory. Many restaurants have always had the option of making reservations, so check the website of the place you want to go visit!

Here, people should also keep a distance of 1,5 meters, which means that unfortunately fewer people can sit inside.

From August 10, all visitors will be asked to leave their name and contact details. The public health service will then be able to inform people when there happens to be an infection.

At a range of restaurants you can also pick up food or have it delivered to your home; see the apps and websites of the well-known delivery services.


Expanded terraces at the restaurants
Expanded terraces at the restaurants
(own photo)


Coffeeshops

The coffeeshops are open for take-away only. Sitting and smoking inside will only be allowed again as of September 1, 2020.


Clubs and discos

The clubs and dancings will have to stay closed until September 1, 2020 and maybe even until there's a vaccine against the corona virus.


Reguliers.net © 2007/2020
Disclaimer/Cookies
Contact
.