English   
   Nieuws     Agenda     Foto's
Twitter    Facebook    Instagram    YouTube    RSS-feed   


  


NIEUWS
 


15 april 2011:

Stadsdeel positief over verruiming van openingstijden

Afgelopen dinsdagavond was er weer een vergadering van de commissie algemene zaken van het stadsdeel Centrum. De commissie sprak over vrijere openingstijden voor de horeca en over enkele voorstellen voor Amsterdam Gay Capital.

Vrijere openingstijden

De D66-fractie had op 25 januari enkele voorstellen gedaan ter verruiming van openingstijden, op voorwaarde dat overlast wordt verminderd. In een zogeheten preadvies (pdf) is het stadsdeelbestuur hier grotendeels mee akkoord gegaan.

Belangrijkste onderdeel is de verruiming van de openingstijden. Daarvoor zal eerst een proef worden gehouden op het Rembrandtplein en in de Reguliersdwarsstraat. Voor het Leidseplein wil men eerst een meer samenwerking en duidelijker afname van overlast zien. Behalve de SP waren alle raadsfracties het met het preadvies eens.

Volledig vrije openingstijden zullen waarschijnlijk alleen worden toegestaan aan maximaal 10 locaties verspreid over de hele stad. Voor het centrum zouden dat maar 2 plekken zijn: het voormalige C&A gebouw aan het Damrak en een andere plek op het Oostenburgereiland.

Zo'n 24-uursvergunning afgeven aan een bestaande club lijkt onmogelijk, gezien de strenge eisen die de burgemeester aan zulke locaties wil stellen. De Exit in de Reguliersdwarsstraat zal hier dus niet voor in aanmerking komen, maar wellicht dat 1 van deze vergunningen nog wel naar een nieuwe homo(vriendelijke) gelegenheid kan gaan.

Het standpunt van het stadsdeel Centrum zal als advies worden voorgelegd aan de centrale stad. Dan zullen de gemeenteraad en de burgemeester er nog mee akkoord moeten gaan, want voor verruiming van openingstijden zal de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) moeten worden aangepast.

Over de exacte voorwaarden van de verruiming en de termijn waarop die kan worden ingevoerd kon dus nog geen duidelijkheid worden gegeven.

Voorstellen Gay Capital

Op 3 februari hebben de fracties van PvdA en VVD enkele voorstellen (pdf) gedaan ter bevordering van Amsterdam als Gay Capital. In antwoord (pdf) daarop heeft het stadsdeelbestuur onder meer het volgende laten weten:

De Reguliersdwarsstraat wil het bestuur een impuls geven via de proef met vrijere openingstijden, heropening van de grote homozaken is en blijft een zaak van de brouwerijen. Ook wil het bestuur bijdragen aan de revitalisering van de Warmoesstraat en werd gezegd dat bestaande darkrooms behouden mogen blijven (er is dus geen uitsterfbeleid).

Over hoe het staat met de plannen voor een Roze Huis en een Homomuseum kon het stadsdeelbestuur niet heel veel meer zeggen dan dat de stichting Homomuseum in 2009 een subsidie van 50.000 euro heeft gehad voor het opstellen van een businessplan. Of het COC samen met enkele andere organisaties wil verhuizen naar een Roze Huis bleef onduidelijk.

Ido Verhagen van de PvdA maakte zich nog wel sterk voor de gloednieuwe gay bar Bump in de Kerkstraat, die nu slechts een dagvergunning heeft, maar graag langer open wil blijven. Het bleek echter niet haalbaar om speciaal voor deze bar, of speciaal voor een homozaak, een uitzondering te maken. Maatwerk is alleen mogelijk op basis van ruimtelijke argumenten, zoals de ligging e.d.

Zomerterrassen

Een voordeel dat de Reguliersdwarsstraat al wel geniet is dat de straat tussen de Havana en de ARC van 1 mei t/m 30 september van 19.00 - 7.00 uur is afgesloten voor alle verkeer. Gedurende die periode mogen bovendien de terrassen over de volle breedte van het trottoir staan, omdat dan de rijweg als voetpad fungeert.^


Meer nieuwsberichten:

- Driedaags straatfeest op komst: Reguliers Celebrates!

- Clubs zijn weer open, coronabeperkingen bijna voorbij

- Nieuwe gaybar geopend in de Korte Reguliersdwarsstraat

- Restaurants en cafés mogen weer open tot 22.00 uur!

- Alle horeca voorlopig weer GESLOTEN + Update

- Horeca voorlopig nog maar tot 17.00 uur open + Update

Reguliers.net © 2007/2020
Disclaimer/Cookies
Contact

.