English   
   Nieuws     Agenda     Foto's
Twitter    Facebook    Instagram    YouTube    RSS-feed   


  


NIEUWS
 


11 januari 2011 19.15u:
updated!


Heineken houdt April, Exit en Soho op slot, ARC is nu van Grolsch

Vandaag verscheen het tweede verslag over het faillissement van Plassania Beheer BV, de moedermaatschappij van wijlen horecamagnaat Sjoerd Kooistra. Dit geeft eindelijk meer duidelijkheid over de gesloten Kooistrazaken in de Reguliersdwarsstraat.
Uit het lange en uitgebreide verslag van curator mr Seerp Gratama blijkt onder meer dat de ARC inmiddels is overgedragen aan de verhuurder, Grolsch. Deze brouwerij heeft, voor 10.000 euro excl. btw, ook het inventaris van de zaak gekocht.

Zoals het er nu naar uitziet is Grolsch hierdoor vrij om naar een nieuwe exploitant voor de ARC te zoeken.


De April en de Soho, die afgelopen jaar door Heineken ontruimd werden, blijken nu nog steeds door Heineken op slot gehouden te worden. De Exit en het Exit Café worden in het verslag niet expliciet genoemd, maar hoogstwaarschijnlijk bevinden zij zich in dezelfde situatie. De curator geeft in zijn verslag aan dat hij deze zaken wilde verkopen, maar dat Heineken dat tegenhield.

De curator had via gerechtelijke procedures de verkoop van deze zaken mogelijk kunnen maken, maar de kans dat zulke procedures zouden slagen werd als te gering ingeschat. Uiteindelijk heeft de curator met Heineken een regeling getroffen, waarbij de brouwerij in ruil voor het afzien van deze procedures 250.000 euro heeft betaald.

Het inventaris van April, Exit en Soho is eigendom van het failliete Plassania, maar omdat Heineken hier een pandrecht op heeft, zal dit pas verkocht kunnen worden als Heineken daarmee instemt. Hierdoor heeft Heineken nu dus feitelijk de beschikking over deze zaken.
Schema van het Kooistra-concern voor zover van toepassing
op de horecazaken in de Reguliersdwarsstraat
Situatie van medio 2008 - medio 2010
- klik erop voor een vergroting -


Voor een goed begrip van de situatie: voor de Kooistrazaken in de Reguliers gold dat het pand gehuurd werd van Heineken en dat de onderneming (bestaande uit naam, bedrijfsformule, inventaris en goodwill) werd gepacht van Plassania. Aan een overdracht van zo'n zaak moeten dus deze beide partijen meewerken.

Waarom Heineken niet wilde meewerken aan de verkoop van April, Exit en Soho valt niet uit het verslag op te maken.
Wellicht wilde het brouwerijconcern deze zaken eerst volledig onder eigen controle brengen, om ze dan geheel naar eigen inzicht te kunnen verpachten of verkopen.

In juli 2010 beloofde horecadirecteur Wouter Fijnaut van Heineken nog: "En we willen ook op lange termijn ervoor zorgen dat de Reguliersdwarsstraat haar authentieke karakter blijft houden met succesvolle zaken en een trouwe doelgroep".

Update 14 januari: Heineken heeft laten weten wel degelijk te werken aan spoedige heropening van de grote homozaken, zie dit nieuwsbericht.


Over het niet doorbetalen van de huur voor Dowtown, waardoor dit vanouds befaamde zaakje eerder deze maand moest sluiten, vermeldt het faillissementsverslag niets. Waarschijnlijk een te kleine kwestie vergeleken met alle miljoenenvorderingen, maar wel in tegenspraak met de eerdere toezegging van Gratama dat hij in eerste instante de zaken open wilde houden.


De opzienbarende hypotheeklening van 70 of zelfs 100 miljoen euro, die Kooistra vlak voor zijn dood nog aan Plassania had verstrekt, blijkt slechts schijn te zijn geweest, aangezien er geen vordering tegenover staat. Met andere woorden: Kooistra heeft alleen een hypotheekrecht laten inschrijven, zonder dat hij daadwerkelijk iets uitgeleend heeft.


Over de 23 tot 25 miljoen euro die Kooistra voor privédoeleinden uit zijn onderneming heeft onttrokken is nog geen duidelijkheid gekomen. Kooistra's advocaat en vriend Oscar Hammerstein suggereerde eerder, hoogstwaarschijnlijk ten onrechte, dat dat geld bij een toen nog onbekend vriendje terecht zou zijn gekomen.


Het derde faillissementsverslag zal medio april verschijnen.

- Het volledige faillissementsverslag (grote PDF).

- Artikelen op FTM.nl en Quotenet.nl.^


Meer nieuwsberichten:

- Driedaags straatfeest op komst: Reguliers Celebrates!

- Clubs zijn weer open, coronabeperkingen bijna voorbij

- Nieuwe gaybar geopend in de Korte Reguliersdwarsstraat

- Restaurants en cafés mogen weer open tot 22.00 uur!

- Alle horeca voorlopig weer GESLOTEN + Update

- Horeca voorlopig nog maar tot 17.00 uur open + Update

Reguliers.net © 2007/2020
Disclaimer/Cookies
Contact

.