Nieuws     Agenda     Foto's
Twitter    Facebook    Instagram    RSS-feed   


  NIEUWS - 14 juli 2017

Ondernemersvereniging: Wij blijven Gaystraat

Na de sterk sensatiegerichte mediaberichten van gisteravond, die de suggestie wekken dat de Reguliersdwarsstraat geen homostraat meer zou willen zijn, is het bestuur van de ondernemersvereniging met het onderstaande persbericht gekomen:

REGENBOOGVLAG IN REGULIERS WAPPERT NOG STEEDS!


Burgemeester Van der Laan heeft recent een brief aan de gemeenteraad gestuurd over het vieren van Gay Pride in de Reguliersdwarsstraat. Volledig onterecht wordt daarin de suggestie gewekt dat de Reguliersdwarsstraat zich niet meer wil profileren als gaystraat.

Bovendien wordt er met allerlei zware handhavingsmiddelen gedreigd en word er, als er niet meegedaan wordt onder de peperdure paraplu van de stichting Amsterdam Gay Pride (AGP), allerlei verboden opgelegd. Denk daarbij aan versieren van - en drinken op straat. Ook worden de terrasvergunningen ingetrokken.

Daarnaast staan er in de brief aan de gemeenteraad een aantal verkeerde conclusies over vorig jaar. De eventcoördinator stond wel degelijk in contact met gemeentelijke diensten, en de straat is niet afgesloten geweest door overcrowding. Wel is er gedoseerd om overcrowding te voorkomen. Ook hebben de ondernemers een substantieel deel van de beveiligingskosten gedragen.

Half juni hebben de ondernemers een brief aan de Gemeente gestuurd waarin zij aangeven ook dit jaar niet onder de parapluvergunning van de Stichting Amsterdam Gay Pride te willen opereren.

Niet omdat ze de gaycommunity (wij ZIJN voor een belangrijk deel onderdeel van deze community!) geen warm hart toedragen, of dat het gedaan is met de homo-emancipatie, maar omdat de grote straatfeesten allerlei zeer grote nadelen met zich meebrengen.
Regenboogvlag bij de ingang van de Reguliersdwarsstraat (2016)In de bovengenoemde brief noemen we de volgende nadelen van een groot straatfeest:

1. Onbereikbaarheid

Doordat de straat op zeker moment vol is, wordt deze afgesloten met hoge geblindeerde hekken. Allerlei regelingen met polsbandjes ten spijt komen bewoners en hun gasten, alsmede gasten van de restaurants niet op plaats van bestemming aan.
Als mensen met een bandje wel werden toegelaten frustreerde dat vaak weer de mensen die in de rij stonden. Soms met opstootjes ten gevolg.
Tijdens de opbouw (1 dag) het evenement (2 dagen) en afbouw (1 dag) waren veel zaken (restaurants en retail) gesloten omdat men er simpelweg niet kan komen.

2. Sfeer en veiligheid

Omdat het "eenmaal erin, niet meer eruit" is blijft men hangen, is er geen afkoelmogelijkheid met ruimte om even op adem komen of iets te eten. Ook de sfeer bij de hekken is een aantal keren ronduit gevaarlijk geweest.
Het is in 2014 en 2015 een aantal keren zelfs tot inzet van de ME gekomen. Vaak omdat gevraagd werd eigen drank in te leveren of men te lang moest wachten om uiteindelijk te horen dat de straat toch vol was.
Wij denken dat hekken juist contra-productief werken en juist eerder een gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid.
Ik verwijs in dit kader graag naar Koningsdag dit jaar: geen hekken, open sfeer, druk maar niet overvol en met een afkoelmogelijkheid en verversing van publiek. Geen enkel incident of dreigende situatie.

3. LHBT-Doelgroep

Steeds vaker hoorden wij dat leden van de LHBT-community hun feestje elders vierden door de drukte, de supercommerciële insteek (met b.v. Radio Decibel) en de golf van provincialen die "aapjes" kwamen kijken.

4. Geluidsoverlast

Eigenlijk klaagde iedereen over de geluidsoverlast. Een megapodium betekent megaboxen met als gevolg dat op het Weteringcircuit de muziek al te horen was.

5. Financiële druk

Vanwege de extreem hoge kosten is de afgelopen jaren soms verlies gedraaid, soms quitte gespeeld en één keer een bescheiden winst geboekt. Wij herkennen ons dan ook zeer in de recente column van de voorzitter van de Stichting AGP waarin hij beschrijft dat door toenemende regeldruk de kosten de pan uit rijzen. Wij achten dit risico niet meer verantwoord.

6. Potentiële veiligheidsrisico's

De hekken vormen een obstakel met daarachter een grote vaststaande mensenmassa. Vaak stonden er honderden mensen bij de hekken, met als gevolg dat bij de ingang op de Vijzelstraat de mensen tot op het midden van de rijbaan stonden, Bij een incident van "binnen uit" met een panieksituatie zou de ramp bij de hekken niet te overzien zijn.
Het straatfeest in de Reguliers afgesloten wegens drukte (2012)


EuroPride 2016

In 2016 hebben we voor het eerst proefgedraaid met het scenario waarbij we geen deel meer uitmaakten van de paraplu-vergunning van AGP. Geen groot podium, geen buitenbarren en geen entertainment. Wel hebben de ondernemers bijgedragen aan beveiligingskosten en hebben toen zelfs een eventcoördinator ingehuurd.

We hebben gezorgd voor toiletvoorzieningen op straat, meebetaald aan de beveiliging bij de hekken en allerlei beschermende maatregelen voor het groen getroffen en hebben daarnaast de grote objecten uit de openbare ruimte verwijderd en duidelijke afspraken gemaakt met de Afdeling Schoon.

De dagen verliepen perfect. Er was minder druk op het gebied, de sfeer was top, er waren geen opstoppingen en de eigen doelgroepen waren weer helemaal terug. Er heeft zich niet één incident voorgedaan en zowel politie als handhaving roemden de samenwerking met onze eventcoördinator.
EuroPride 2016 in de Reguliersdwarsstraat


Gay Pride 2017

Ook dit jaar hebben wij de gemeente aangeboden om zelf een aantal maatregelen te treffen:

  1. Verdubbelen beveiliging bij de zogenoemde nachtzaken.
  2. Inzetten van beveiligers bij een aantal restaurants die open zijn.
  3. Het wederom inhuren van een eventcoördinator die in contact staat met alle beveiligers en optreedt als aanspreekpunt voor de gemeentelijke diensten. Het bestuur van de BIZ is op de achtergrond aanspreekbaar.
  4. Maken van een plan "schoon" en ondernemers aanspreken op de zogenaamde 25 meter regel.
  5. Creëren van een afkoelgebied op de Geelvincksteeg met eten en voldoende ruimte.
  6. Maken en uitvoeren van een plan ter bescherming van het groen (clusteren, afhekken, beschermen geveltuinen)
  7. Samen met de gemeente kijken naar welke communicatie vooraf het best past bij de situatie, geen advertisement vanuit de BIZ.
  8. Samen met de gebiedsmakelaar maken van een apart plan voor fietsparkeren.


In deze bewuste brief is er verder aangedrongen op een gesprek met de burgemeester. Dat gesprek zal aanstaande maandag pas plaatsvinden. Wij betreuren het dan ook zeer dat er, voordat er met ons gesproken is, kennelijk al een strategie is uitgestippeld. Wij vinden de berichten in de media dan ook voorbarig, en daar waar het de gaycommunity betreft, onjuist.

De Reguliersdwarsstraat is een openminded tolerante huiskamer waar juist de homogemeenschap zich thuisvoelt. Het feit dat er in de komende tijd een paar verrassende nieuwe gayconcepten in de Reguliers het licht zullen zien, onderstreept dit alleen maar.
Aan deze uitgebreide toelichting vanuit de ondernemersvereniging kan nog worden toegevoegd dat de gemeente ook de beschuldiging van free-ridergedrag uitte.

De gemeente doelde daarmee waarschijnlijk op dat de kosten voor de politie-inzet rondom de Reguliers vorig jaar voor haar rekening kwamen, maar het wordt ook wel geïnterpreteerd alsof de Reguliersdwarsstraat niet aan de Gay Pride als geheel wil meebetalen.

Dat speelt echter niet, want uit het jaarverslag van de organisator blijkt dat de straatfeesten inmiddels meer geld kosten dan dat ze opleveren. Zo werd bijvoorbeeld in 2015 vanuit de subsidie- en sponsorgelden in totaal 49.000,- euro tegemoet gekomen in de kosten van de straatfeesten.

Deze openluchtfeesten in de homostraten zijn immers net zo belangrijk en kenmerkend voor de Amsterdamse Gay Pride als de botenparade, maar door de terugloop van de homohoreca wordt het organisatorisch en financieel steeds moeilijker om deze te organiseren.

Wanneer de gemeente dus meent om steeds strengere en daarmee duurdere veiligheidsmaatregelen te eisen, moet ze zich er ook rekenschap van geven dat daar deze openlijke viering van vrijheid en diversiteit wel mee in gevaar komt.


Update 19 juli: Het Parool meldt dat de gesprekken tussen de burgemeester en de ondernemers in de Reguliers nog steeds gaande zijn, maar dat Van der Laan desondanks liet weten dat als de straat zonder vergunning feestelijkheden gaat organiseren, deze niet meteen stilgelegd zullen worden, maar dat de betreffende ondernemers dan wel naderhand een forse boete zullen krijgen.

Update 22 juli: Op de website Gay.nl verscheen een interview met Eward Koning, voorzitter van de ondernemersvereniging, en Rob de Jong, eigenaar van club NYX en het Exit Café, die de bovengenoemde standpunten nog eens benadrukten, maar ook lieten weten dat het hen dwars zit dat de gemeente het nu via de pers 'uitvecht' en daarmee de Reguliers in een negatief daglicht zet.


1 reactie(s)

Door Marie-Jose Grotenhuis op 15-07-2017 om 8:07 uur:

Verheffers moeten we blijven, verleiders moeten we worden! XD
(Om technische redenen is het tijdelijk niet mogelijk om een reactie te plaatsen)

Reageer:

Meer nieuwsberichten:

- Reality Bar is na bijna 30 jaar gesloten + Update

- Café-club Soho viert zijn 25-jarig jubileum!

- Ook deze zomer weer veilig uitgaan met Dress & Dance

- Koningsdag weer met twee grote straatfeesten gevierd

- Gemeente en politie steunen extra veiligheidsmaatregelen in de straat

- Benefietgala Samen Sterk Tegen Kanker bij BLEND XL

Reguliers.net © 2007/2020
Disclaimer/Cookies
Contact

.