English   
   Nieuws     Agenda     Foto's
Twitter    Facebook    Instagram    RSS-feed   


  NIEUWS - 10 november 2014

Reguliers en 40 andere straten willen BIZ-verenigingen oprichten
De Reguliersdwarsstraat en 40 andere Amsterdamse winkel- en uitgaansstraten bereiden de oprichting van een BIZ in hun straat voor.

BIZ is de afkorting van BedrijvenInvesteringsZone - een straat of gebied waarin alle ondernemers verplicht meebetalen aan de activiteiten van de ondernemersvereniging, zoals bijvoorbeeld verbetering van leefbaarheid en veiligheid, marketing en feestverlichting.


BIZ-vereniging

Tot nu toe is het in de meeste straten zo, dat lang niet alle zaken lid zijn van de ondernemersvereniging en dat ondernemers die geen lid zijn, en dus niet meebetalen, toch meeprofiteren van de voorzieningen (zgn. freeriders).

Met een BIZ kan dat worden tegengegaan en kan de vereniging van voldoende financiële middelen worden voorzien om de positie van de straat te versterken. De ondernemers kunnen zelf aangeven op welke manier dat moet gebeuren.

Om aan alle vereisten te voldoen, zal hiervoor per straat een nieuwe BIZ-vereniging moeten worden opgericht. In de Reguliers komt deze dan in de plaats van de huidige Ondernemersvereniging Reguliersdwarsstraat (OV RGLRS), die in juli 2011 werd opgericht.

Voorbereiding

Bij wijze van experiment hebben acht straten al eerder een BIZ ingesteld. Bekende voorbeelden zijn de Utrechtsestraat en de Haarlemmerbuurt, waar dit gerealiseerd werd door de bekende straatmanager Nel de Jager.

De definitieve Wet op de BedrijvenInvesteringsZones wordt momenteel behandeld door de Eerste Kamer en zal naar verwachting per 1 januari 2015 van kracht worden. Vanaf dat moment kunnen dan alle straten die dat willen een BIZ opzetten.

Omdat een BIZ veel administratieve voorbereiding vergt, is daar in veel straten al eerder dit jaar mee gestart. De gemeente vindt een BIZ dermate nuttig, dat zij een subsidie voor het voorbereidende werk beschikbaar heeft gesteld, waarvoor bijv. een straatmanager kan worden ingehuurd.

In veel straten wordt het straatmanagement tegenwoordig verzorgd vanuit het bureau Advieszaken, waartoe ook de straatmanager voor de Reguliersdwarsstraat, Eline Diesvelt, behoort. Samen met het bureau voor publiek-private samenwerkingsverbanden Polyground heeft Advieszaken ook een speciale website met informatie over de BIZ opgezet.


Overeenkomst

Op 15 oktober j.l. was er in het stadhuis een bijeenkomst waar vertegenwoordigers van maar liefst 41 straten aanwezig waren om een zogeheten uitvoeringsovereenkomst voor de BIZ te ondertekenen. Namens de Reguliersdwarsstraat gebeurde dit door Eward Koning, voorzitter, en Rooslinde Jaspers, penningmeester van de huidige ondernemersvereniging:
Rooslinde Jaspers en Eward Koning bij de ondertekening
van de uitvoeringsovereenkomst voor de BIZ


Namens de gemeente werden deze overeenkomsten ondertekend door de directeur Economische Zaken en Jeanine van Pinxteren als de verantwoordelijke portefeuillehouder van de bestuurscommissie van het stadsdeel Centrum.

Naast de Reguliersdwarsstraat, bereiden onder meer ook Rembrandtplein/Thorbeckeplein, de Leidsebuurt, Kerkstraat, Spuistraat, Zeedijk en Kalverstraat de invoering van een BIZ voor.


Vervolg

Het stadsbestuur is momenteel bezig om een gemeentelijke BIZ-verordening op te stellen met daarin alle nadere details. Deze zal naar verwachting medio december in de gemeenteraad worden besproken en goedgekeurd.

In januari of februari 2015 zal de gemeente dan in de deelnemende straten de officiële draagvlakmeting houden om te kijken of voldoende ondernemers de invoering van een BIZ ondersteunen.

De BIZ kan doorgaan als minimaal de helft van de ondernemers een stem uitbrengt, en minimaal 2/3 van de stemmers vóór stemt.


- Meer algemene info op www.Amsterdam.nl
- Info voor ondernemers: BIZ Nieuwsbrief Reguliersdwarsstraat (pdf)

0 reactie(s)


(Om technische redenen is het tijdelijk niet mogelijk om reacties te plaatsen)

Reageer:

Naam:

Meer nieuwsberichten:

- De Regulist: een nieuwe krant voor de LHBTI+-gemeenschap

- Dit najaar veilig uitgaan met Dress & Dance

- Ondanks regen een bruisende Pride-viering

- Spread the Love via 12 reusachtige harten in de straat

- Eerste flagshipstore van MR. Riegillio geopend

- Voormalig lunchroom Downtown is nu restaurant-bar INCA

Reguliers.net © 2007/2020
Disclaimer/Cookies
Contact

.